Yang Ikut

Thursday, 26 July 2012

Menguji mediator dalam AMOS

Reactions: 
Ini hal teknikal statistik. Mungkin tidak berkaitan dengan anda yang bukan penyelidik.

Seorang teman memberitahu, dalam satu persidangan salah seorang penulis buku tempatan mengenai statistik AMOS telah memandang sinis dan berkata kepada seorang pelajar lain bahawa 'no such thing' apabila ada pelajar menguji kesan mediator menggunakan bootstrapping.

Pandangan beliau ini salah.

Apakah mediator? Mediator ialah pembolehubah yang menerangkan proses bagi satu-satu hubungan. Misalnya terdapat hubungan di antara rajin datang kelas ---> lulus periksa. Ini kita katakan kesan langsung di antara IV dan DV. Mediator pula ialah pembolehubah baru yang masuk di celahnya. Misalnya rajin baca buku (M). Jadi hubungan tadi ialah rajin datang kelas (IV) -->rajin baca buku (M) ---> lulus periksa (DV).

Hubungan di antara IV ke DV tidak lagi menjadi signifikan dengan kemasukan M. Ini bermakna hubungan tadi hanya berlaku dengan adanya M. Inilah dikatakan mediator.
Sebenarnya, ada beberapa cara untuk menguji sama ada pembolehubah mediator mempunyai kesan yang signifikan atau tidak.

1. Menggunakan Sobel test. Bagaimana pun, Sobel test hanya sesuai dalam keadaan jumlah responden yang besar. Kaedah ini juga sebenarnya telah banyak dikritik oleh ahli metodologi baru. Untuk pelajar PhD, anda masih boleh menggunakannya. Tidak menjadi masalah. Biarkan ahli metodologi berdebat sesama mereka.

2. Menggunakan analisis bootstrapping. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan software AMOS dengan mengubah beberapa kali nilai seed.

3. Menggunakan Monte Carlo test. Ia hampir sama dengan bootstrapping, tetapi hanya berbeza kerana ia menggunakan calculator online di dalam komputer.

Untuk nota, dalam software SPSS, anda juga boleh menguji kesan mediator dengan menginstall makro untuk kiraan ini.

Itu sahaja. Banyak yang tidak faham hal ini. Ia hanya akan difahami kalau anda pelajar PhD yang menggunakan analisis ini.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails